Hoạt động cộng đồng của ALB & Partners

Hoạt động cộng đồng của ALB & Partners

Bên cạnh sứ mệnh phụng sự công lý, xứng đáng với sự tin cậy của xã hội, ALB & Partners Law Firm luôn xem những hoạt động đóng góp cho xã hội là một phần trách nhiệm của mình đối với cộng đồng nhằm đóng góp vào sự phát triển lâu dài, bền vững của xã hội.

Trong thời gian qua, chúng tôi đã nỗ lực hưởng ứng, tài trợ và tham gia các chương trình xã hội ý nghĩa như hoạt động thiện nghiện hỗ trợ người nghèo, hoạt động xây dựng và trao tặng nhà tình nghĩa.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng rất hoan nghênh và luôn sẵn lòng kết hợp với các cơ quan, doanh nghiệp khác để tranh thủ những nguồn lực tốt nhất phục vụ cộng đồng.

Là doanh nghiệp hướng đến cộng đồng, Luật sư và thành viên tại ALB & Partners Law Firm sẽ tiếp tục có nhiều các hoạt động thiết thực hơn nữa nhằm đóng góp cho xã hội an lành và thịnh vượng.

Tags:

    Get fast legal advice from our Business Lawyers