Thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

Thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là một cách thức phổ biến khi Thương Nhân Nước Ngoài đó mới chỉ có nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh, thương hiệu. Đây được xem là một cách thức hữu hiệu, tiết kiệm về mặt chi phí cũng như thời gian thực hiện thủ tục cho thương nhân nước ngoài.

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện thực hiện chức năng văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh của thương nhân mà mình đại diện, không bao gồm ngành dịch vụ mà việc thành lập Văn phòng đại diện trong lĩnh vực đó được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

Điều kiện thành lập Văn phòng đại diện

Thương nhân nước ngoài được thành lập Văn phòng đại diện của mình tại Việt Nam theo cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khi đáp ứng các điều kiện sau:

Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam
Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam
 • Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
 • Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;
 • Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;
 • Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 • Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của cơ quan Việt Nam có thẩm quyền.
Read more:  Cấp giấy phép kinh doanh cho hoạt động bán lẻ

Hồ sơ cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

 1. Hồ sơ cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
 2. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện; Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;
 3. Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện;
 4. Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
 5. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện;
 6. Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện bao gồm:
  • Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng đại diện;
  • Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện.

Các tài liệu nêu tại Mục (2), (3), (4), (5) phải được dịch thuật công chứng ra tiếng Việt trước khi nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Cơ quan cấp phép: Sở Công Thương hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao nơi thương nhân dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện, tùy từng trường hợp cụ thể.

Thời gian cấp phép: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

ALB & Partners Law Firm là đơn vị tư vấn pháp lý chuyên nghiệp và uy tín liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Để có thông tin chi tiết về các dịch vụ pháp lý, Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ trực tiếp đến chúng tôi.

  Get fast legal advice from our Business Lawyers