Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn nhằm xác lập các quyền sở hữu trí tuệ của Khách hàng tại Việt Nam, giám sát và thực thi quyền quyền sở hữu trí tuệ của Khách hàng tại Việt Nam. Luật sư của chúng tôi có kinh nghiệm chuyên sâu trong một số mảng đặc thù của lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Dịch vụ pháp lý về Sở hữu trí tuệ của chúng tôi bao gồm:

  • Tra cứu, tư vấn và thực hiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và bản quyền tác giả;
  • Sửa đổi, chuyển nhượng, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
  • Tư vấn và hỗ trợ Khách hàng xây dựng chiến lược phát triển nhãn hiệu, thương hiệu;
  • Soạn thảo các hợp đồng hợp tác, hợp đồng liên doanh, thỏa thuận thương mại, nhượng quyền;
  • Tư vấn về hợp đồng li-xăng, chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ;
  • Điều tra và giải quyết các vi phạm về sở hữu trí tuệ (cảnh báo, khiếu nại, khởi kiện, tranh tụng tại tòa án/cơ quan có thẩm quyền..);
  • Thay mặt và đại diện cho Khách hàng thương lượng, hòa giải và hoặc tranh tụng tại cơ quan Tòa án và Trọng tài.

    Gửi thông tin về vấn đề pháp lý của bạn để luật sư của chúng tôi có thể hỗ trợ nhanh chóng và sớm nhất.