Tư vấn, hỗ trợ pháp lý thường xuyên là một nhu cầu cần thiết đối với các doanh nghiệp hiện nay. Dưới góc độ pháp lý và kinh nghiệm thực tiễn hành nghề, chúng tôi nhận thấy rằng việc sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên trên cơ sở phí định kỳ có thể hướng doanh nghiệp đến một tiêu chuẩn kinh doanh và sự chuyên nghiệp cao hơn, hạn chế các rủi ro pháp lý, tiết kiệm thời gian và chi phí để tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi của họ nhằm phát triển lâu dài và bền vững.

Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ có nhiều ưu đãi về phí dịch vụ khi Khách hàng sử dụng dịch vụ pháp lý ngoài phạm vi công việc đã thỏa thuận tại Hợp đồng tư vấn pháp lý thường xuyên.

Dịch vụ Tư Vấn Pháp Lý Thường Xuyên của chúng tôi bao gồm:

  • Cập nhật, cung cấp các văn bản pháp lý mới liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp;
  • Tư vấn và rà soát, hoàn thiện các văn bản, quy chế nội bộ trong phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Tư vấn và rà soát các hợp đồng hợp tác, hợp đồng liên doanh, thỏa thuận thương mại, nhượng quyền;
  • Rà soát, soát xét Hợp đồng, Giao dịch định kỳ hoặc từng thời điểm cụ thể tùy theo yêu cầu của Khách hàng;
  • Tư vấn và hỗ trợ Khách hàng đàm phán, thương lượng các hợp đồng, văn bản với đối tác/cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
  • Kết nối, giới thiệu Khách hàng đến các đối tác có tiềm năng để cùng nhau hợp tác và phát triển.

Nếu Quý Khách hàng có nhu cầu biết thêm thông tin hỗ trợ về Dịch Vụ Tư Vấn Pháp Lý Thường Xuyên, xin vui lòng liên hệ với luật sư của chúng tôi qua email [email protected] hoặc điền các thông tin vào bảng dưới đây.

 

    Gửi thông tin về vấn đề pháp lý của bạn để luật sư của chúng tôi có thể hỗ trợ nhanh chóng và sớm nhất.