Bảo đảm lợi ích của Khách hàng trong bối cảnh các quy định pháp lý về lao động luôn thay đổi và sự hỗ trợ, tư vấn kịp thời đối với các vấn đề lao động đa dạng phát sinh hàng ngày của Khách hàng là trách nhiệm của chúng tôi.

Luật sư của chúng tôi đã xây dựng, hoàn thiện bộ quy trình, văn bản pháp lý chất lượng để hỗ trợ cho các doanh nghiệp và người lao động. Nhờ nỗ lực thấu hiểu Khách hàng và các lĩnh vực kinh doanh đặc thù của họ, chúng tôi có thể đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy việc sử dụng lao động hiệu quả, an toàn và tuân thủ toàn diện về mặt pháp lý.

Dịch vụ pháp lý về Lao động của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn và soạn thảo các hợp đồng lao động, quy chế nội bộ công ty, thỏa ước lao động, bộ quy trình xem xét và xử lý kỷ luật lao động;
  • Tư vấn và soạn thảo các thỏa thuận bảo mật thông tin và bí mật kinh doanh, thỏa thuận không cạnh tranh;
  • Tư vấn về tuân thủ và quản trị lao động trong doanh nghiệp;
  • Thay mặt và đại diện cho Khách hàng thương lượng, hòa giải nhằm tìm kiếm phương án tối ưu để giải quyết tranh chấp;
  • Giải quyết tranh chấp lao động tại cơ quan có thẩm quyền;
  • Hỗ trợ xin visa, giấy phép lao động, thẻ tạm trú và giải quyết các vấn đề khác có liên quan.

Nếu Quý Khách hàng có nhu cầu biết thêm thông tin hỗ trợ về dịch vụ pháp lý về Lao Động, xin vui lòng liên hệ với luật sư của chúng tôi qua email [email protected] hoặc điền các thông tin vào bảng dưới đây.

    Gửi thông tin về vấn đề pháp lý của bạn để luật sư của chúng tôi có thể hỗ trợ nhanh chóng và sớm nhất.