FASTLANE GROUP

ALB & Partners Law Firm trân trọng thông báo về việc ký kết Thỏa Thuận Hợp Tác với FastLane Group (“Fastlane”), một công ty dịch vụ  tư vấn và kế toán doanh nghiệp có trụ sở tại Hồng Kông.

Với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp hiện diện tại Hồng Kông và khu vực ASEAN, FastLane là đối tác vững chắc của các nhà đầu tư trong và ngoài khu vực, bằng khả năng cung cấp đa dạng và toàn diện các dịch vụ như kế toán, kiểm toán, thành lập công ty, quản lý tiền lương và tư vấn nhân sự.

Hiện tại, FastLane đã nhận được sự tin tưởng của hơn 1.000 đối tác kinh doanh từ khắp các khu vực. Thông qua mạng lưới dịch vụ chuyên nghiệp và toàn diện, mục tiêu của Fastlane là tạo dựng mối quan hệ đối tác bền chặt và thịnh vượng với khách hàng, thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn khu vực đạt được những thành tựu xuất sắc trong kinh doanh, đồng thời, cung cấp các công cụ và kiến thức chuyên môn để tận dụng các công nghệ tiên tiến, khai thác tiềm năng và thúc đẩy các doanh nghiệp, đối tác phát triển hiệu quả và bền vững trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu.

Xin vui lòng truy cập vào đường dẫn https://fastlane-global.com/ để biết thêm thông tin chi tiết về FastLane.

    Gửi thông tin về vấn đề pháp lý của bạn để luật sư của chúng tôi có thể hỗ trợ nhanh chóng và sớm nhất.

    OUR PARTNERS

    Win Win Audit

    OUR NETWORK

    VENTUREHAVEN FASTLANE GROUP