Xây dựng Hoà Bình ráo riết thu hồi nợ: FLC đã trả 304 tỷ, sắp nhận thêm 262 tỷ đồng thắng kiện 2 đối tác khác

“Nguồn: Cafef | https://cafef.vn/xay-dung-hoa-binh-rao-riet-thu-hoi-no-flc-da-tra-304-ty-sap-nhan-them-262-ty-dong-thang-kien-2-doi-tac-khac-188231013145214055.chn“ Hoà Bình lỗ hơn 700 tỷ soát xét do chưa được[...]

Công ty Luật ALB & Partners hỗ trợ Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình thắng kiện Tập Đoàn FLC

Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình đã phát đi thông cáo về việc thắng kiện[...]