IPAVIETNAM

ALB & Partners Law Firm trân trọng thông báo về việc ký kết Thỏa Thuận Hợp Tác với IPAVIETNAM, một công ty uy tín và chuyên nghiệp trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại tại Việt Nam.

Xuất phát từ nhu cầu thiết yếu của nhà đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ trong nước về tiếp cận thông tin và kết nối cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh, IPAVIETNAM được thành lập năm 2012 bởi các chuyên gia kinh tế giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực xúc tiến thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài và được tổ chức hoạt động theo mô hình chuẩn quốc tế về Cơ quan Xúc tiến đầu tư (Investment Promotion Agency – IPA).

IPAVIETNAM có quan hệ chặt chẽ với các Bộ ngành Trung ương, Chính quyền địa phương, các Tổ chức quốc tế, Hiệp hội doanh nghiệp, các Tập đoàn kinh tế uy tín trong nước và nước ngoài…có khả năng hỗ trợ các nhà đầu tư từ khi tìm hiểu thông tin thị trường, tiếp cận cơ hội đầu tư, tìm kiếm địa điểm dự án, hoàn thành các thủ tục pháp lý, xây dựng nhà máy, tuyển dụng lao động đến triển khai sản xuất, kinh doanh và giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Phương thức kết nối giữa IPAVIETNAM với các đối tác, doanh nghiệp, nhà đầu tư là thông qua Cổng thông tin của họ tại Việt Nam.

Xin vui lòng truy cập vào đường dẫn https://ipavietnam.org để biết thêm thông tin chi tiết về IPAVIETNAM.

  Gửi thông tin về vấn đề pháp lý của bạn để luật sư của chúng tôi có thể hỗ trợ nhanh chóng và sớm nhất.

  Our Partners

  Win Win Audit

  Our Network

  Chambers of Rajan Indraneel

  Lambert World Wide

  WiklundKurucuk Law Firm