Xây dựng Hoà Bình ráo riết thu hồi nợ: FLC đã trả 304 tỷ, sắp nhận thêm 262 tỷ đồng thắng kiện 2 đối tác khác

“Nguồn: Cafef | https://cafef.vn/xay-dung-hoa-binh-rao-riet-thu-hoi-no-flc-da-tra-304-ty-sap-nhan-them-262-ty-dong-thang-kien-2-doi-tac-khac-188231013145214055.chn“ Hoà Bình lỗ hơn 700 tỷ soát xét do chưa được[...]

Sở hữu nhà ở tại Việt nam đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài

Để đảm bảo cho sinh sống và làm việc ổn định tại Việt Nam, cá[...]

Một số quy định pháp luật và thực tiễn trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Hoạt động xây dựng là một lĩnh vực chuyên môn và đặc thù đòi hỏi[...]

Công ty Luật ALB & Partners hỗ trợ Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình thắng kiện Tập Đoàn FLC

Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình đã phát đi thông cáo về việc thắng kiện[...]