Sở hữu nhà ở tại Việt nam đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài

Home ownership in Vietnam

Để đảm bảo cho sinh sống và làm việc ổn định tại Việt Nam, cá nhân, tổ chức nước ngoài cần lưu ý đến các chế định liên quan đến quyền sở hữu nhà ở của cá nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam như sau:

I. Điều kiện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

 • Đối với cá nhân nước ngoài thì phải có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam;
 • Đối với tổ chức nước ngoài thì phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hoạt động tại Việt Nam còn hiệu lực tại thời điểm ký kết các giao dịch về nhà ở.

(Căn cứ vào Điều 160 Luật Nhà ở 2014 và Điều 74 Nghị định 99/2015/NĐ-CP)

II. Hình thức sở hữu nhà ở tại Việt Nam

 • Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam;
 • Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.

(Căn cứ vào Khoản 2 Điều 159 Luật Nhà ở 2014)

III. Đối tượng nhà ở thương mại được sở hữu tại Việt Nam

1. Nhà chung cư:

 • Chỉ được sở hữu không quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư;
 • Trường hợp trên một địa bàn có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường mà có nhiều tòa nhà chung cư để bán, cho thuê mua thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% số căn hộ của mỗi tòa nhà chung cư và không quá 30% tổng số căn hộ của tất cả các tòa nhà chung cư này.

2. Nhà ở riêng lẻ:

 • Nhà ở riêng lẻ bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề thì trên một khu vực có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường chỉ được sở hữu không quá hai trăm năm mươi căn nhà;
 • Trường hợp chỉ có một dự án có số lượng nhà ở riêng lẻ dưới 2.500 căn thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 10% tổng số lượng nhà ở trong dự án đó;
 • Trường hợp chỉ có một dự án có số lượng nhà ở riêng lẻ tương đương 2.500 căn thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 250 căn;
 • Trường hợp có từ hai dự án trở lên mà tổng số nhà ở riêng lẻ trong các dự án này ít hơn hoặc bằng 2.500 căn thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 10% số lượng nhà ở của mỗi dự án.
Read more:  Một số quy định pháp luật và thực tiễn trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Sở Xây dựng quy định, cụ thể số lượng căn hộ, số lượng nhà ở riêng lẻ mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu.

(Căn cứ vào Điều 161 Luật Nhà ở 2014 và Điều 76 Nghị định 99/2015/NĐ-CP)

IV. Thời hạn sở hữu nhà ở

 • Đối với cá nhân nước ngoài thì được sở hữu nhà ở theo thỏa thuận trong các giao dịch hợp đồng mua bán, thuê mua, tặng cho nhận thừa kế nhà ở nhưng tối đa không quá 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận và có thể được gia hạn thêm theo quy định của Chính phủ nếu có nhu cầu; thời hạn sở hữu nhà ở phải được ghi rõ trong Giấy chứng nhận;
 • Trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì được sở hữu nhà ở ổn định, lâu dài và có các quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam;
 • Đối với tổ chức nước ngoài thì được sở hữu nhà ở theo thỏa thuận trong các giao dịch hợp đồng mua bán, thuê mua, tặng cho, nhận thừa kế nhà ở nhưng tối đa không vượt quá thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho tổ chức đó, bao gồm cả thời gian được gia hạn thêm; thời hạn sở hữu nhà ở được tính từ ngày tổ chức được cấp Giấy chứng nhận và được ghi rõ trong Giấy chứng nhận này.

(Căn cứ vào điểm c, d khoản 2 Điều 161 Luật Nhà ở 2014)

V. Gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam

 • Trước khi hết hạn sở hữu nhà ở 03 tháng, nếu chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thêm thì phải có đơn ghi rõ thời hạn đề nghị gia hạn thêm kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đối với nhà ở và gửi cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở đó xem xét, giải quyết;
 • Trước khi hết hạn sở hữu nhà ở theo quy định của Luật này, chủ sở hữu có thể tặng cho hoặc bán nhà ở này cho các đối tượng thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; nếu quá thời hạn được sở hữu nhà ở mà chủ sở hữu không thực hiện bán, tặng cho thì nhà ở đó thuộc sở hữu Nhà nước.

(Căn cứ vào điểm đ, khoản 2 Điều 161 Luật Nhà ở 2014 và Điều 77 Nghị định 99/2015/NĐ-CP)

Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ pháp lý về bất động sản và xây dựng, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Công ty Luật ALB & Partners qua email: [email protected] hoặc số điện thoại: +84 907008722.

  Get fast legal advice from our Business Lawyers