Tư vấn pháp lý về hợp đồng tại Việt Nam

Tư vấn pháp lý về hợp đồng tại Việt Nam

Hợp đồng là thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ trong một số quan hệ cụ thể. Trong khuôn khổ pháp luật, hợp đồng cho phép các bên được tự tạo luật của riêng họ để buộc các bên khác phải tuân theo các điều khoản và điều kiện – xác định quyền và nghĩa vụ của các bên. Đây là kết quả của sự xem xét và thoả thuận giữa các bên về quyền và lợi ích hợp pháp của họ thông qua việc đàm phán.

Việc đàm phán hợp đồng yêu cầu các luật sư không chỉ đảm bảo về lợi ích giữa các bên mà còn phải dự đoán được mối rủi ro tiềm tàng để có thể sửa đổi các điều lệ và điều kiện phù hợp với tình huống thực tế và tuân theo các điều khoản của luật pháp (bao gồm cả nội dung và thủ tục). Do đó, tham vấn trong việc soạn thảo và đàm phán hợp đồng đòi hỏi phải có chuyên môn cao và sự hiểu biết sâu sắc về các điều khoản luật pháp có liên quan.

Với đội ngũ luật sư có chuyên môn về luật dân sự, luật doanh nghiệp và luật thương mại; những người có nhiều kinh nghiệm trong việc soạn thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng cũng như giải quyết các tranh chấp về hợp đồng, ALB & Partners hân hạnh cung cấp dịch vụ tư vấn về hợp đồng như sau:

  • Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc đàm phán và ký kết hợp đồng;
  • Thu thập thông tin, tài liệu; tìm kiếm đối tác phù hợp với nhu cầu thương mại của khách hàng;
  • Soạn thảo hợp đồng theo yêu cầu của khách hảng và đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng;
  • Giải thích nội dung hợp đồng;
  • Giải thích các quy định và áp dụng các điều khoản của hợp đồng trên thực tế;
  • Đánh giá, kiểm tra rủi ro và tính hiệu quả của hợp đồng;
  • Đưa ra lời tư vấn về giải pháp trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng và đại diện khách hàng giải quyết các tranh chấp đó.
Read more:  Các loại hình doanh nghiệp áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư tại Việt Nam

ALB & Partners Law Firm là đơn vị tư vấn pháp lý chuyên nghiệp và uy tín liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Để có thông tin chi tiết về các dịch vụ pháp lý, Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ trực tiếp đến chúng tôi.

    Get fast legal advice from our Business Lawyers