Cấp giấy phép kinh doanh cho hoạt động bán lẻ

Cấp giấy phép kinh doanh cho hoạt động bán lẻ

Hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam có nhiều chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian gần đây với sự góp mặt của nhà đầu tư lớn trên thế giới. Đây là lĩnh vực có nhiều triển vọng và cơ hội tìm kiếm lợi nhuận cho các nhà đầu tư từ nước ngoài. Pháp luật Việt Nam cho phép nhà đầu tư nước ngoài được hiện diện thương mại tại Việt Nam để thực hiện các quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn và phân phối bán lẻ hàng hóa.

 • Đối với các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối bán buôn, Công ty có vốn đầu tư nước ngoài chỉ cần thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cấp.
 • Đối với hoạt động phân phối bán lẻ hàng hóa (là hoạt động bán hàng hóa cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu dùng), Công ty có vốn đầu tư nước ngoài khi thực hiện hoạt động này phải nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh.

Trong trường hợp Công ty có vốn đầu tư nước ngoài mở các cơ sở bán lẻ (là địa điểm để thực hiện hoạt động bán lẻ), phải nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh:

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, phải thỏa mãn các điều kiện sau:

Read more:  Thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 • Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 • Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
 • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.
retail license in Vietnam

Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
 2. Bản giải trình đáp ứng các điều kiện để thực hiện quyền phân phối bán lẻ;
 3. Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn;
 4. Các tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính, phương án huy động vốn;
 5. Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).

Cơ quan cấp phép: Sở Công thương nơi Công ty có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính.

Thời gian thực hiện: 20 – 30 kể từ ngàyn nộp hồ sơ hợp lệ.

Cơ sở pháp lý: Luật Thương Mại, Luật Quản lý ngoại thương và Nghị Định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ.

ALB & Partners Law Firm là đơn vị tư vấn pháp lý chuyên nghiệp và uy tín liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Để có thông tin chi tiết về các dịch vụ pháp lý, Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ trực tiếp đến chúng tôi.

  Get fast legal advice from our Business Lawyers