Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Những cá nhân và tổ chức có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm, dịch vụ ăn uống cần phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của luật pháp Việt Nam.

Cơ sở pháp lý:

 • Luật An Toàn Thực Phẩm ban hành vào ngày 17/06/2010
 • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018;
 • Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018; và
 • Một số văn bản pháp lý khác có liên quan.

Hồ sơ xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm:

food safety license in Ho Chi Minh City 2 2
 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm;
 • Giấy tờ pháp lý về việc thành lập của công ty;
 • Cơ sở kinh doanh phải có các điều kiện sau: cơ sở vật chất phù hợp, trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm; quy trình xử lý và chế biến thực phẩm phải đảm bảo vệ sinh;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe của người quản lý và nhân viên;
 • Danh sách tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm.

Quy trình chứng nhận:

 1. Nộp hồ sơ về cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 2. Thực hiện kiểm tra từ khi thành lập (kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ trình nộp; kiểm tra cơ sở vật chất về việc đáp ứng các yêu cầu về xử lý thực phẩm);
 3. Cấp giấy chứng nhận nếu đảm bảo đủ các yêu cầu.
Read more:  Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp và chuyển vốn, lợi nhuận ra nước ngoài của nhà đầu tư nước ngoài

Thời hạn hoàn thành: Khoảng 20 đến 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

ALB & Partners Law Firm là đơn vị tư vấn pháp lý chuyên nghiệp và uy tín liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Để có thông tin chi tiết về các dịch vụ pháp lý, Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ trực tiếp đến chúng tôi.

  Get fast legal advice from our Business Lawyers